Micro Panorama Thumbnail for Social Sharing Sites

International Year of Forests

(January 1st, 2011 - December 31st, 2013)

Boštjan Burger

Island Forest

Boštjan Burger

Summertime in a Blind Valley

Dobeno, Central Slovenia

June 21, 2011, 16:00 CEST

Loading panorama viewer ...

© 2011 Boštjan Burger, All Rights Reserved.

Help
Caption
This blind valley is a form of the sinking contact karsts. A blind valley is a valley or erosion ditch where the surface water flow on the impermeable surface passes through to the permeable surface of the limestone and sinks below the limestone rock wall or a steep slope.

This blind valley in the area of Dobeno is an example of the micro blind valley and is only 50 m long and 10 m wide. On the bottom of the valley flows a brook, which gets water from the two erosion ditches which made on the limestone bottom of the blind valley a film of the impermeable layer. The brook sinks on the end of the blind valley below the steep slope of Debeli vrh (594 m) hill. The area is the northern most isolated limestone area with the developed surface karsts morphology.
Location

Europe / Slovenia

Lat: 46° 8' 59" N
Long: 14° 31' 36" E

Elevation: 505 m

→ maps.google.com [EXT]

Precision is: High. Pinpoints the exact spot.

Equipment
Canon 5D MKII, Canon 15mm fisheye (6+2), HDR (-2,0,+2), Panomaxx panohead, sound recording with Zoom H1.
Opis slepe doline v Slovenskem jeziku
Slepa dolina je oblika ponornega kontaktnega krasa, ki označuje prehod vodotoka, ki teče po nepropustni podlagi po dolini ali erozijskem jarku na fluvialnem reliefu in ponikne na prepustni, karbonatni podlagi pod strmim pobočjem in nadaljuje tok pod kraškim površjem. Slepa dolina na območju Dobena je zgled mikro slepe doline. Dolina je dolga 50 m, in široka 10 m. Po dnu doline teče potoček, ki dobi vodo iz dveh erozijskih jarkov, ki sta po kraškem dnu slepe doline naredila neporopustno podlago iz laporja. Voda ponikne v dveh ponikalnicah. Prva takoj na začetku slepe doline, kjer ponikne voda iz desnega erozijskega jarka pod izrazite škraplje. Večji del vode dobi potoček iz levega erozijskega jarka, ki teče v dolžini 50 m in ponikne pod strmim pobočjem Debelega vrha (594 m). Zahodno od slepe doline je v neposredni bližini druga slepa dolina s podobno morfologijo. Samo območje je skrajni severni del osamljenega krasa, ki že nekaj sto metrov severno preide v izrazit fluvialni relief z globokimi erozijskimi jarki. Vzhodno od opisane slepe doline je niz povezanih vrtač z ravnim dnom, ki v obliki podobni erozijskemu jarku pada proti severovzhodu, vendar ni erozijski jarek saj je se dno konča z zaprtim robom. Opazni so ostanki sige ob robovih kar nakazuje na možnost, da je na tem mestu brezstropa jama.

PLEASE RESPECT THE ARTIST’S WORK. All images are copyright by the individual photographers, unless stated otherwise. Use in any way other than viewing on this web site is prohibited unless permission is obtained from the individual photographer. If you're interested in using a panorama, be it for non-profit or commercial purposes, please contact the individual photographer. The WWP can neither negotiate for, nor speak on behalf of its participants. The overall site is copyright by the World Wide Panorama Foundation, a California Public Benefit Corporation. Webdesign © by Martin Geier www.geiervisuell.com