Micro Panorama Thumbnail for Social Sharing Sites

International Year of Forests

(January 1st, 2011 - December 31st, 2013)

Martin Frost

Old Railway Bridge — Stary Wiadukt Kolejowy

Martin Frost

Łęgi Duck Riparian Nature Reserve — Rezerwat przyrody Kacze Łęgi

Gdynia, Poland

March 26, 2011, 12:12

Loading panorama viewer ...

© 2011 Marcin Mróz, All Rights Reserved.

Help
Caption
The Łęgi Duck Nature Reserve is a floristic forest and nature reserve with an area of ​​8.97 hectares that was established in 1983. Located in the Kacza valley in the Tri-City Landscape Park, the area or Krykulec (Kack small part of the district) includes a section with a small tributary creek and a well-preserved fragment of alluvial forest of stately trees, and many monumental trees. The reserve protects a remnant of the former river valley vegetation (riparian wiązowy) in the form of vegetation typical of the bottom of the valleys of small rivers.Rezerwat przyrody Kacze Łęgi – leśno-florystyczny rezerwat przyrody o powierzchni 8,97 ha utworzony w 1983 roku, znajdujący się w dolinie rzeki Kaczej na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze Krykulec (część dzielnicy Mały Kack). Obejmuje odcinek potoku z niewielkim dopływem oraz dobrze zachowany fragment lasu łęgowego z okazałym drzewostanem i wieloma drzewami pomnikowymi. Rezerwat chroni pozostałość dawnej szaty roślinnej dolin rzecznych (łęg wiązowy) w formie typowej dla roślinności dna dolin niewielkich rzek.
Equipment
Nikon D90, Sigma 8mm f/3.5, Manfrotto, Photoshop, Pano2QTVR

PLEASE RESPECT THE ARTIST’S WORK. All images are copyright by the individual photographers, unless stated otherwise. Use in any way other than viewing on this web site is prohibited unless permission is obtained from the individual photographer. If you're interested in using a panorama, be it for non-profit or commercial purposes, please contact the individual photographer. The WWP can neither negotiate for, nor speak on behalf of its participants. The overall site is copyright by the World Wide Panorama Foundation, a California Public Benefit Corporation. Webdesign © by Martin Geier www.geiervisuell.com