Micro Panorama Thumbnail for Social Sharing Sites

International Year of Forests

(January 1st, 2011 - December 31st, 2013)

Vincent Tao

春天的树林 — Spring Forest

Maciej G. Szling

Przełęcz Sosnów 655 m. n.p.m.

Pieniny, Poland

August 3, 2011, 04:03 local time

Loading panorama viewer ...

© 2011 Maciej G. Szling, All Rights Reserved.

Help
Caption
Pass pine - forested, fairly deeply indented in the back of the pass Pieninki altitude of 650 m asl Jurisdiction lies in Pieniny. Separates Sokolica (747 m) from Czertezik (772 m). The guide "Pieniny" J. Nyki pass is called the Small pine. It passes through the blue tourist trail - Sokol Perc (with Sokolica about 15 min.) Crisscross the pass with the green of Krościenko. When the green trail on the north-eastern slopes of the pass are Sosnowa Hole cave. The pass is a small clearing pine, now overgrown. Formerly with the pass to the valley brook ran Pieniny tourist trail. In the 1960s, when the trail that were belonging to the national park lodge.Przełęcz Sosnów – zalesiona, dość głęboko wcięta w grzbiet Pieninek przełęcz o wysokości 650 m n.p.m. leżąca w Pieninach Właściwych. Oddziela Sokolicę (747 m n.p.m.) od Czertezika (772 m n.p.m.). W przewodniku "Pieniny" J. Nyki przełęcz ta nosi nazwę Mały Sosnów. Przechodzi przez nią niebieski szlak turystyczny – Sokola Perć (z Sokolicy ok. 15 min.), na przełęczy krzyżujący się z zielonym z Krościenka. Przy zielonym szlaku, na północno-wschodnich stokach przełęczy Sosnów znajdują się jaskinia Dziury. Na przełęczy znajduje się polana Mały Sosnów, obecnie zarastająca. Dawniej z przełęczy do doliny Pienińskiego Potoku prowadził szlak turystyczny. W latach 60. XX w. przy szlaku tym znajdowało się należące do Pienińskiego Parku Narodowego schronisko turystyczne.
www.szling.com

http://www.360cities.net/image/pieniny-sokolica#-103.03,32.43,56.1
Equipment
Sole right system Nikon Forever

PLEASE RESPECT THE ARTIST’S WORK. All images are copyright by the individual photographers, unless stated otherwise. Use in any way other than viewing on this web site is prohibited unless permission is obtained from the individual photographer. If you're interested in using a panorama, be it for non-profit or commercial purposes, please contact the individual photographer. The WWP can neither negotiate for, nor speak on behalf of its participants. The overall site is copyright by the World Wide Panorama Foundation, a California Public Benefit Corporation. Webdesign © by Martin Geier www.geiervisuell.com