Micro Panorama Thumbnail for Social Sharing Sites

Crossroads

(September 18-26, 2010)

Michel Thoby

Playing Bowls Over the Busy Freeway

Maciej G. Szling

Kondracka Kopa 2005 m n.p.m

The Tatra Mountains, Poland

September 19, 2010, 11:52 local time

Loading panorama viewer ...

© 2010 Maciej G. Szling, All Rights Reserved.

Help
Caption
Kopa Kondracka (Slovak: Kondratova Kopa, 2005 m above sea level) - the peak in the Western Tatras belonging to the Red Summits, the lowest of them. It lies in the main ridge of the Tatra mountains, between Dry Peak Kondracki (1890 m), separated from it by Kondracka Kopa Creek (1863 m), and Malolaczniak (2096 m), from which it is separated by Malolacki Creek (1924 m). Throughout these peaks and creeks runs the Slovak-Polish border.

Kopa Kondracka (słow. Kondratova kopa, 2005 m n.p.m.) – szczyt w Tatrach Zachodnich należący do grupy Czerwonych Wierchów, najniższy z nich. Leży w głównym grzbiecie Tatr, pomiędzy Suchym Wierchem Kondrackim (1890 m), oddzielony od niego Przełęczą pod Kopą Kondracką (1863 m), oraz Małołączniakiem (2096 m), od którego oddzielony jest Małołącką Przełęczą (1924 m). Przez szczyty te i przełęcze przebiega granica Słowacko-Polska.
Equipment
Sole right system Nikon Forever

PLEASE RESPECT THE ARTIST’S WORK. All images are copyright by the individual photographers, unless stated otherwise. Use in any way other than viewing on this web site is prohibited unless permission is obtained from the individual photographer. If you're interested in using a panorama, be it for non-profit or commercial purposes, please contact the individual photographer. The WWP can neither negotiate for, nor speak on behalf of its participants. The overall site is copyright by the World Wide Panorama Foundation, a California Public Benefit Corporation. Webdesign © by Martin Geier www.geiervisuell.com